Obsah

Stanovení počtu členů okrskové volební komise  zde ke stažení

Jmenování zapisovatele okskové volební komise  zde ke stažení

Oznámení o době a místě konání voleb zde ke stažení

Žádost o vydání voličského průkazu  zde ke stažení

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise  zde ke stažení