Obsah

Poplatky v roce 2024

poplatek ze psů   100,- Kč, snížená sazba 50,- Kč - pro osoby starší 65.let

poplatek za odpad   720,- Kč na občana a rok

poplatek ze stočného  448,- Kč včetně DPH na osobu a rok

poplatek za kabelovou televizi 1320,- Kč včetně DPH na rok

 

Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu

nebo  bezhotovostně :

číslo účtu pro ostatní poplatky : 1483117389/0800

Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Zvláštní účet pro platbu stočného

číslo účtu : 2269405309/0800

Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.