Obsah

Úřední deska

14.10.2020

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Detail

03.09.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Detail

Zprávy

06.01.2021

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Detail

04.01.2021

Svoz tříděných odpadů

Svoz plastového odpadu, starého papíru a skla

Detail

27.11.2020

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Detail

21.10.2020

Omezení provozu krajského úřadu Zlínského kraje

Omezení provozu krajského úřadu Zlínského kraje

Detail

21.10.2020

Omezení provozu Městského úřadu Holešov

Omezení provozu Městského úřadu Holešov

Detail