Obsah

Úřední deska

14.10.2020

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Detail

03.09.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Detail

Zprávy

20.11.2020

Zapisování stavu vodoměrů

Zapisování stavu vodoměrů

Detail

21.10.2020

Omezení provozu krajského úřadu Zlínského kraje

Omezení provozu krajského úřadu Zlínského kraje

Detail

21.10.2020

Omezení provozu Městského úřadu Holešov

Omezení provozu Městského úřadu Holešov

Detail

21.10.2020

Svoz tříděných odpadů

Svoz plastového odpadu, starého papíru a skla

Detail

21.10.2020

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Detail