Obsah

Úřední deska

14.10.2020

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Oznámení podle zákona č. 23 a 24/2017 - DSO Holešovsko

Detail

03.09.2019 - 31.12.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy,kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Detail

Zprávy

23.09.2020

Revize a kontroly kotlů a komínů

Revize kotlů a čištění komínů

Detail

03.08.2020

Svoz tříděných odpadů

Svoz plastového odpadu, starého papíru a skla

Detail

03.08.2020

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

Detail

13.03.2020

Odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví - koronavirus

Detail