Obsah

 

 

Protipovodňová opatření obce Němčice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Živostní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému s následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. 

Celkové způsobilé výdaje :1 271 911 Kč

Dotace EU : 890 338 Kč ( 70%)

Příspěvek příjemce podpory : 381 573 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu:  11.6.2020

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.12.2021