Obsah

Rekonstrukce a výstavba chodníků a komunikací pro pěší v obci Němčice

Rekonstrukce chodníků v obci Němčice.

Projekt byl realizován firmou Martin Hanulík, Holešov.

Cílem projektu je rekonstrukce stávajících chodníků a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami pro pěší u domovní zástavby v obci Němčice. Byly realizovány dva samostatné chodníky pro zajištění bezpečnosti cestujících a chodců, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 2 123 636,55 Kč, Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.