Obsah

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů  zde ke stažení