Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 12. 8. 2022

Datum sejmutí: 25. 9. 2022

Zodpovídá: Petra Tobolíková DiS.

Zpět